Truncatella sybcylindrica (Linnaeus, 1767)

Truncatelle de l’estran

Truncatella sybcylindrica (Linnaeus, 1767)
Truncatella sybcylindrica (Linnaeus, 1767)
Crédits : Pierre Le Gall

Truncatella sybcylindrica (Linnaeus,1767) ou le Truncatelle de l’estran est un gastéropode de la famille des Truncatellidae.

Truncatella sybcylindrica (Linnaeus, 1767)
Truncatella sybcylindrica (Linnaeus, 1767)
Crédits : Pierre Le Gall